producent reklamy

Innowacyjna Gospodarka - Działanie 6.1 Paszport do eksportu

 

 

Nazwa Projektu:

Nazwa Beneficjenta:

Kwota kwalifikowana:

Kwota dofinansowania:

Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Okres realizacji:

 

 

 

 

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama

P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama

479 700,00 PLN

359 775,00 PLN

85% kwoty dofinansowania, tj. 305 808,75 PLN

01.01.2014 - 31.12.2015

 

 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 

 

Przydatne strony:

www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.europa.eu

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe nr 1

Wieluń, dnia 28.03.2014r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych dla rynku niemieckiego, włoskiego i brytyjskiego, obejmujących wyselekcjonowanie potencjalnych partnerów handlowych oraz sporządzenie raportów z przeprowadzonych działań.

 

Zakup tych usług dofinansowany jest w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U.  z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.).

 

Tytuł projektu:

 

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama

 

Nr wniosku o dofinansowanie:  WND-POIG.06.01.00-10-057/13

 

 

Pełna treść zapytania ofertowego:

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

Termin składania ofert upływa w dniu: 14.04.2014 r. o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 2

Wieluń, dnia 22.07.2014r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznych usług w zakresie przygotowania projektu, tłumaczenia (na język niemiecki, język angielski, język włoski) i wydruku katalogów, ulotek oraz realizacji filmu promocyjnego.

 

Zakup tych usług dofinansowany jest w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U.  z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.).

 

Tytuł projektu:

 

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama

 

Nr wniosku o dofinansowanie:  WND-POIG.06.01.00-10-057/13

 

 

Pełna treść zapytania ofertowego:

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Termin składania ofert upływa w dniu: 05.08.2014 r.

Zapytanie ofertowe nr 3

Wieluń, dnia 23.07.2014r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznych usług w zakresie zabudowy i wyposażenia stanowiska wystawienniczego na międzynarodowe targi HOMI 2014 (Mediolan, 13-16 wrzesień 2014r), które zostaną także wykorzystane na międzynarodowych targach Ambiente (Frankfurt, 10-14 luty 2015r.) oraz Abitare il Tempo (Verona, październik 2015r.).

 

Zakup tych usług dofinansowany jest w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U.  z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.).

 

Tytuł projektu:

 

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama

 

Nr wniosku o dofinansowanie:  WND-POIG.06.01.00-10-057/13

 

 

Pełna treść zapytania ofertowego:

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Termin składania ofert upływa w dniu: 06.08.2014 r.

Zapytanie ofertowe nr 01/RPOWŁ/2017 na zakup usług doradczych

 

Wieluń, dnia 08.03.2017r.

Janusz Ciosek Wielka Reklama (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia realizowanego w ramach projektu „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO JANUSZ CIOSEK WIELKA REKLAMA POPRZEZ STWORZENIE MODELU BIZNESOWEGO W ZAKRESIE INTERNACJONALIZACJI” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych składających się na opracowanie modelu biznesowego w/w przedsiębiorstwa, w celu wejścia na nowe rynki zagraniczne.

Rodzaj zamówienia: usługa doradcza

Wspólny słownik zamówień: 85312320-8 Usługi doradztwa

 

Pełna treść zapytania ofertowego:

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Termin składania ofert upływa w dniu: 16.03.2017 r.

Wyniki zapytania nr 01/RPOWŁ/2017 na zakup usług doradczych

 

Wieluń, dnia 17.03.2017r.

Janusz Ciosek Wielka Reklama (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia realizowanego w ramach projektu „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO JANUSZ CIOSEK WIELKA REKLAMA POPRZEZ STWORZENIE MODELU BIZNESOWEGO W ZAKRESIE INTERNACJONALIZACJI” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych składających się na opracowanie modelu biznesowego w/w przedsiębiorstwa, w celu wejścia na nowe rynki zagraniczne.

Rodzaj zamówienia: usługa doradcza

Wspólny słownik zamówień: 85312320-8 Usługi doradztwa

 

Wyniki zapytania ofertowego

wielkareklama.eu | Poland | 98-300 Wieluń | ul. Wojska Polskiego 45 | biuro@wielkareklama.eu | office@wielkareklama.eu | www.wielkareklama.eu | +48 43 843 32 90 | +48 43 842 43 34